Bureau Stedelijke Planning 

Het team Detailhandel en Leisure van Bureau Stedelijke Planning bv ondersteunt gemeenten, retailers, projectontwikkelaars en eigenaren in het maken van de juiste keuzes.  “De Locatus Verkooppunt Verkenner is een onmisbare tool in ons werk”, vertelt adjunct-directeur Toine Hooft.


“Wij maken dagelijks gebruik van de gegevens, omdat ze voor ons van grote meerwaarde zijn. De gegevens worden gebruikt voor al onze producten, zoals detailhandelsvisies voor gemeenten, brancheringsvisies

voor winkelgebieden en vestigingsplaatsadvies voor retailers.”


 “Met de Verkooppunt Verkenner beschikken we over alle meest recente aanbodgegevens van winkels en andere verkooppunten, waarmee we de detailhandelsstructuur letterlijk en figuurlijk in kaart brengen."

"Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om allerhande benchmarkanalyses uit te voeren. Zo kunnen we gemeenten en winkelgebieden met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken over de uitbreidingspotentie en branchering.


“Verder trekken we voor bepaalde projecten gezamenlijk op met Locatus. Zo werken we samen aan een onderzoek naar de marktruimte voor detailhandelsplannen in de metropoolregio Amsterdam. Locatus maakt daarvoor een historische vergelijking van de ontwikkeling van het aanbod sinds 2003 en vergelijkt Amsterdam met andere grote steden, zoals Antwerpen en Brussel. Daarnaast is de verwachte invloed van internet en schaalvergroting doorgerekend. Locatus-directeur Gerard Zandbergen neemt zitting als expert in de denktank voor dit onderzoek.”