Gemeente Soest 

De gemeente Soest is bezig met de herontwikkeling van het winkelgebied rondom de Van Weedestraat. Locatus heeft hiervoor een nulmeting gedaan. “Hierdoor kunnen we over een paar jaar monitoren of er inderdaad meer mensen naar het vernieuwde centrum komen”, legt een beleidsmedewerker van Economische Zaken uit.


“Wij hebben Locatus de opdracht gegeven een passantentelling te doen inclusief enquête. Deze gegevens dienen als basis voor de plannen van herontwikkeling van het centrum. We kunnen hierdoor vragen beantwoorden als: Waar lopen de mensen en wat vinden ze van het winkelgebied? Doordat nu de nulsituatie in kaart is gebracht, kunnen we over een paar jaar vergelijkingen maken. Daaruit moet dan blijken of de herinrichting van het winkelgebied het beoogde effect heeft gehad.”


“Daarnaast hebben we ook een GOAD-plan laten maken. Dit geeft ons een compleet beeld van welke winkels er in Soest zitten en in welke branchering. Verder hebben we een abonnement op de Locatus Verkenner. Deze gebruiken we bijvoorbeeld om selecties te kunnen maken voor mailings naar retailers. Kortom, Locatus heeft gewoon heel veel bruikbare informatie voor een gemeente.”


De Van Weedestraat in Soest