MAB Development

MAB Development heeft een maatwerkopdracht uitgezet bij Locatus: Geef een voorspelling van het aantal passanten ten gevolge van de nieuwbouwontwikkeling in het centrum. "Deze expertise-rapportage was van belang voor de voortgang van ons planvoorstel", zo vertelt Jack de Vreede, Hoofd Marketing Retail & Leisure.


Locatus heeft deze opdracht aangenomen en het onderzoek is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Weergeven van de huidige passantenstromen. 
  • De ontwikkeling van de passantenstromen in de afgelopen jaren laten zien.
  • Wat is de verwachting na nieuwbouwontwikkeling, rekening houdend met relevante ontwikkelingen (zoals stijging inwonersaantal en consumentenontwikkeling, etc.).

"Met het uitgebrachte rapport zijn we in overleg gegaan met betrokken partijen. De mogelijke effecten op de loopstromen waren duidelijk weergegeven en helder onderbouwd.

Dankzij deze onafhankelijke rapportage kunnen we andere belanghebbenden (investeerders, huurders, gemeenten, etc.) goed inzicht geven in de consequenties van onze plannen. En natuurlijk geeft dit onszelf ook een helder inzicht", besluit De Vreede.


Wilt u meer weten over een Passantenvoorspelling? Neem dan contact op met uw accountmanager of Peter Nieland, tel. 0348 490290 / salesbox@locatus.nl.