Facts & Figures Nederland

Locatus kent een lange historie met het verzamelen van retailinformatie. Kennis die we graag met u delen. In dit kader brengen wij jaarlijks een Top 100 van formules uit. Welke formules groeien? En welke nemen af in aantal of omvang? Verder brengen wij ook jaarlijks de Locatus Retail Facts uit met kengetallen van het afgelopen jaar.

Onderstaand kunt u kennismaken met de Facts & Figures van Locatus. Wij vertellen u natuurlijk graag meer hierover. Voor meer informatie bel +0031 (0)348 - 490290.

Wilt u vergelijkbare informatie over België bestuderen? Ga dan naar onze Belgische website

Gratis Top 100

Jaarlijks publiceren wij de Top 100 formules
(op basis van verkooppunten en op basis van winkelverkoopvloeroppervlakte - VWO)


Vul uw contactgegevens in om toegang te krijgen tot deze Top 100  per 1/1/2016.


Retail Reflect

Retail Reflect is ons blog over de veranderingen in het winkellandschap. Wekelijks schrijft iemand van Locatus (steeds vanuit andere invalshoeken) over trends en ontwikkelingen in de retail.  Lees, discusseer en denk mee.

Lees meer op ons blog

Twitter

Ook via Twitter kunt u volgen wat ons opvalt in het veranderende winkellandschap. Volg ons via

@LocatusNL

Leegstandsrapport 2016

Een rapport waarin de kale feiten over de winkelleegstand in Nederland worden weergegeven. Met landelijke leegstandscijfers 

  • Per type winkelgebied
  • Opgesplitst naar tijdsduur
  • Door de jaren heen in kaart
  • Verder leegstandscijfers per provincie
  • Per gemeente, een vergelijk met gemeenten uit dezelfde grootteklasse en Nederland

Meer info & bestellen

Retail Facts 2016

Gegevens over individuele winkels krijgen alleen betekenis als deze in een context geplaatst worden. Locatus Retail Facts is primair bedoeld voor het geven van deze context.

Retailinformatie over Nederlandse winkelgebieden wordt in deze publicatie samengevat in kengetallen en geaggregeerde statistische informatie.

Inzicht in Retail Facts voor slechts € 50,-

Meer info & bestellen


Winkelpassantenrapportages

Een passantenrapport geeft u inzicht in de druktepatronen en loopstromen van een winkelgebied. Hoeveel mensen lopen er én waar!  Wilt u weten hoe het er in uw winkelgebied voor staat?

Passantencijfers voor € 285, per rapport.

Bestel rapportage