Benchmark Verkenner

Met de Benchmark Verkenner van Locatus kunt u snel en doelmatig kerncijfers over winkelgebieden, woonplaatsen en branchepatronen met elkaar vergelijken.

Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel verkooppunten er zijn in gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal? Of hoe de winkelverkoopvloeroppervlakte zich verhoudt tot andere plaatsen? De Benchmark Verkenner geeft antwoord op uw vragen.

Gent versus Utrecht

Om u een indruk te geven vergelijken we Gent met Utrecht. Welke verschillen en overeenkomsten zien we bij deze twee steden met vergelijkbaar inwoneraantal en eenzelfde winkelsfeer.

Een paar feiten op een rij:


Gent Utrecht
Aantal inwoners 247.486 270.175
Aantal verkooppunten 5.554 3.636
Aantal vkp / 1000 inw. 22 13
Filialiseringsgraad (winkels) 23% 40%
Filialiseringsgraad (wvo) 57% 72%
Gem. wvo per winkel 187m² 264m²

Benchmark Verkenner - Locatus

Als we de verdeling van de winkels over de hoofdgroepen bekijken zien we een aantal wezenlijke verschillen:

Gent heeft in de groepen Dagelijks en Leisure 1,4x zoveel verkooppunten als Utrecht, terwijl Utrecht meer winkels 'In & om het huis' heeft (1,6x zoveel). De tendens in verschillen tussen deze twee steden zien we ook terug tussen de twee landen.

Wilt u meer weten over onze Benchmark Verkenner? 
Bel ons op 0348 490290 en vraag naar Arjan Kluin, account manager. Ook kunt u mailen naar arjan.kluin@locatus.nl