Locatus Explorer ® Datakubus

“He who controls the past, commands the future.” Deze uitspraak van George Orwell is ook van toepassing in de winkelplanning. Werkelijk de toekomst voorspellen is onmogelijk, maar het doortrekken van trends uit het verleden geeft wel aanwijzingen voor de toekomst.

In de Datakubus heeft Locatus haar data van de afgelopen jaren zo geordend dat zij zeer toegankelijk zijn voor trendanalyses. U kunt hierbij denken aan trendvragen zoals:


  • Hoe heeft het winkelaanbod zich ontwikkeld in een gemeente?
     
  • Hoe ontwikkelde het winkelverkoopvloeroppervlakte per branche?
     
  • Is er een groei of een afname van de filialisering in Nederland?


Met de Datakubus zijn de antwoorden makkelijk, snel en overzichtelijk te verkrijgen.
U kunt deze databank bij uzelf installeren of wij kunnen de data voor u analyseren.

Locatus helpt u graag met informatie interpreteren of u te inspireren door het in kaart brengen van ontwikkelingen. U kunt hier meer over lezen bij  Informatie wordt kennis.


Bel Peter NielaBel Peter over datakubusnd 

op 0348 490290 als u

meer wilt weten over de mogelijkheden van de datakubus. Of mail naar  peter.nieland@locatus.nl.