Winkelhuren

Wellicht moet u moet binnenkort beslissingen nemen die verband houden met de huursituatie van  een winkelpand. Dit kan verband houden met het aanhuren of verhuren, maar bijvoorbeeld ook met taxeren in het kader van de fiscale of financiële verslaglegging. Daarnaast kan het ook voorkomen dat u niet zozeer geïnteresseerd bent in één winkel, maar een deel van een straat of gebied.

Winkelhuren - LocatusLocatus heeft winkelhuren, aangeleverd door LMBS retail BV,  toegevoegd aan haar database. Deze geven u goed inzicht in de huurprijsontwikkeling van 72 toonaangevende winkelsteden cq -gebieden in Nederland. Hierbij worden de zogenaamde herzieningshuren als basis genomen.


Waarom herzieningshuur (7: 303 BW)

Omdat de herzieningshuur de meest objectieve maatstaf is. De huurranges  zijn bepaald op basis van werkelijke, door marktpartijen betaalde huurprijzen. Het is een herleid gemiddelde van huurprijzen in de voorliggende vijf jaar, zodat uitschieters worden geneutraliseerd. Herzieningshuur als uitgangspunt is dus objectief en te "bewijzen"


Hoe ontvangt u huur informatie?

De huren worden letterlijk in kaart gebracht op de digitale winkelplattegrond van Locatus (GOAD Plan).  Doordat aan de winkelpanden een klasse-indeling van herzieningshuren gekoppeld is, krijgt u een goed beeld van de situatie ter plekke.
Uiteraard worden deze gegevens ook in lijstvorm ter beschikking gesteld.

Wat leveren wij nu precies?

Wij ontvangen en leveren huurranges. Deze herzieningshuur-ranges worden op zorgvuldige wijze bepaald door de experts van LMBS. Om tot deze herzieningshuur te komen wordt eerst alles teruggerekend naar een standaardwinkel van 150 – 200m².  

Beschikbare huur- en oppervlaktegegevens zijn  vertaald naar standaard units. 

omrekenen naar standaard units

Hierbij wordt gekeken naar transactiewaarden (input van zowel huurders als verhuurders) van vergelijkbare panden ter plaatse, in de afgelopen vijf jaar.


72 winkelgebieden huren in kaart

Gedurende elk jaar worden alle (72) winkelgebieden weer opnieuw doorgelopen en geactualiseerd naar de laatst bekende huurinformatie.  De waarde die wij presenteren is een 5-jaars voortschrijdend gemiddelde, gebaseerd op huurprijzen van de afgelopen 0-6 jaar. Hierbij worden alleen die (delen van) winkelgebieden meegenomen waarvan voldoende informatie  bekend is.